Het traject

Bent u gemotiveerd om uzelf te ontwikkelen? De DiplomaBoerderij is gericht op de ontwikkeling van mensen. Om u hierbij te helpen hebben wij een traject ontwikkeld. Het traject van de DiplomaBoerderij is opgebouwd uit verschillende modules. Deze zijn afzonderlijk of in combinatie te volgen.

Voorafgaand het traject zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden.


In het eerste gesprek verkent de DiplomaBoerderij kennis, competenties en motivatie van de toekomstige medewerker van de DiplomaBoerderij. Dan volgt een advies welke van de modules van toegevoegde waarde zijn voor de medewerker.

Wij bieden de volgende modules aan:

    • Module 1 - Startportfolio
    • Module 2 - Advies
    • Module 3 - Gericht werken en leren
    • Module 4 - EVC traject
    • Module 5 - Begeleiding op de werkplek


Lees hier de praktijkvoorbeelden van Han, Lieke en Gerard.