Maatwerk is de standaard

De volgende modules bieden wij als DiplomaBoerderij aan. Deze modules zijn afzonderlijk of in combinatie te volgen.

Kennismakingsgesprek

In het eerste gesprek verkent de DiplomaBoerderij kennis, competenties en motivatie van de toekomstige medewerker van de DiplomaBoerderij. Dan volgt een advies welke van de modules van toegevoegde waarde zijn voor de medewerker.

Module 1 - Startportfolio

Het portfolio is het fundament voor ieder ontwikkeltraject. Hier komt in te staan welke kennis, competenties, ervaring en talenten de medewerker heeft, die gekoppeld kunnen worden aan een officiële MBO of HBO opleiding. Ook de reeds behaalde certificaten en diploma's worden hierin meegenomen. Het doel hiervan is inzicht te krijgen op het ontwikkeltraject van de medewerker. De DiplomaBoerderij begeleidt de medewerker in het schrijven van het portfolio; dit kan al binnen 2 weken.

Module 2 - Advies

Op basis van het Startportfolio volgt er een maatwerkadvies voor de medewerker. Dit advies laat zien op welke wijze de leerroute er uit komt te zien en welke (leer)activiteiten op de DiplomaBoerderij plaatsvinden en welke bij de (toekomstige) werkgever.

Module 3 - Gericht werken en leren

De medewerker gaat in een gestructureerde setting aan de slag met het ontwikkeltraject. De medewerker krijgt een vaste mentor toegewezen. Het ontwikkeltraject wordt deels ingevuld met werkzaamheden op de DiplomaBoerderij en deels door opleidingen, trainingen en cursussen bij de (toekomstige) werkgever. Dit kan zowel op individueel- als op teamniveau. De nieuwe werk- en leerervaringen worden periodiek bijgehouden in het portfolio en worden gekoppeld aan de officiële MBO of HBO opleiding. De medewerker is hiermee weer een stap dichterbij zijn of haar diploma en eventuele nieuwe baan.

Module 4 - EVC-traject

De route naar een officieel diploma of certificaat kan op ieder moment in gang worden gezet. De basis hiervoor is het Startportfolio die gekoppeld wordt aan een officiële MBO of of HBO opleiding. Voor meer informatie over EVC klik hier.

Module 5 - Begeleiding op de werkplek

Wanneer de medewerker een diploma, certificaat en/of baan heeft, kan er een nazorgtraject starten van maximaal 2 jaar. Het doel is om de medewerker een duurzame arbeidstoekomst te bieden. Dat kan in dienst van de Diplomaboerderij of een direct dienstverband met de werkgever.